CONTACT

Contact Information:
Address:No.502, Door 2, Building 3, Guanyuan Apartment, Hongqi South Road,
Nankai District, Tianjin
Postcode:300383

Contact Person:
Guo Hengwu:
023-67698163(Tel/Fax)
13640525060
guohengwu@tianyuanpower.com
Qi Rong:
022-87936816(Tel/Fax)
13920052211
qirong@tianyuanpower.com